Praktisk informasjon og smittevern (Korona)

Praktisk informasjon og smittevern (Korona)

 

Regler for smittevern ved deltakelse på rideturer ved Hov Gård

Før turen/bestilling:

  • Alle turer ved Hov Gård må bestilles på forhånd og alle deltakerne må oppgi forespurt informasjon om riderfaring, alder, vekt med mer, når man booker.
  • Ikke besøk Hov Gård dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Turen kan avbestilles om en blir syk jfr våre ordinære avbestillingsregler se her: Vilkår og betingelser
  • Våre guider har rett til å nekte personer deltakelse på våre turer om disse viser symptomer på smitte eller influensa, bryter våre smittevernregler eller andre regler. Ved slike tilfeller kan en ikke kreve refusjon av turen en er påmeldt eller deltar på da en selv er ansvarlig for at reglene følges.
  • Før turen må du også signere et skjema hvor du bekrefter våre sikkerhetsregler, blant annet at en er symptomfri for korona ut fra det en selv mener. Skjema bekreftelse

Under turen:
I tillegg til våre generelle sikkerhetsregler gjelder følgende:

  • Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.
  • Er du ikke i samme husstand med andre deltakere skal du holde minimum 1 meters avstand.
  • Vask hendene før turen og etter turen. Ved lengre turer hvor vi serverer mat det være mulig å vaske eller desinfisere hendene før måltidet med antibac.

Basert på Bransjenorm for Håndtering av smitteverntiltak ved norske naturbaserte opplevelsesbedrifter, NHO Reiseliv, 14. mai 2020.

 

Vektgrense

Selv om de islandske hestene er sterke, er de små hester. Og du kan ikke ha samme vekt. Så for hestens helse er vektgrensen 110 kg / 240 kg. Vi ber deg om å respektere det

Dine ferdigheter

I Hovgården har vi hester for alle! Vi vil velge en hest for deg, avhengig av vekt, alder og dyktighet. For å sikre den perfekte kampen noensinne, vennligst gi oss vår riksopplevelse detaljerte som mulig.

Hva er inkludert?

Vi tilbyr hjelmer, hansker, varmeallerter, vanntette regngir og støvler. Om vinteren gir vi også hodelamper og sikkerhetsvesker. I lavsesongen tilbyr vi overføring på forespørsler fra Svolvær / Leknes.

Barn

Aldersgrensen til å ri en hest alene er 8 år gammel. Under denne alderen anbefaler vi deg å bestille en ekstra guide for å holde øye med barnet vårt. Under 5 år tilbyr vi en ledeturstur for en trygg start.